Petice proti účasti rizikových států v jaderném tendru

Sbíráme 10 000 podpisů do Senátu - bezdiktatoru.czText petice

Vážené senátorky, vážení senátoři,  

jsme vážně znepokojeni plánovanou účastí rizikových států (Rusko a Čína) v tendru na výstavbu nových bloků jaderných elektráren v České republice. Tyto země se snaží podle odborníků ovlivňovat prostřednictvím korupce politické představitele demokratických zemí[1] a proto je již samotná jejich účast v tendru riziková. Prezident České republiky Miloš Zeman například prosazoval zakázku pro ruskou státní firmu Rosatom bez výběrového řízení formou mezivládní smlouvy,[2] jakou uzavřelo s Ruskem Maďarsko pro stavbu nových reaktorů elektrárny Paks (původně tajnou a pro Maďarsko velmi nevýhodnou smlouvu[3] ).  

Ještě více nás děsí představa, že by některá ze státních firem těchto nedemokratických režimů v tendru zvítězila. Jako hlavní hrozbu vnímáme současný ruský režim, který přivedl do Evropy po mnoha letech expanzivní válku, při které i v roce 2020 umírají lidé[4], posílá na náš kontinent nájemné vrahy s chemickými zbraněmi[5] a podílí se na válečných zločinech v Sýrii (včetně soustavných útoků na civilní cíle[6] ). Naši spojenci označují ruský režim jako jednu z největších hrozeb.[7]

Bezpečnostní informační služba opakovaně varuje před nepřátelskými aktivitami Ruska a Číny na našem území.[8] Vláda ČR zřídila při přípravě jaderného tendru komisi, která stanovila kritéria vyřazující uchazeče s rizikem pro národní bezpečnost.[9] [10] Z médií jsme se však vzápětí dozvěděli, že na členy komise byl pak vyvíjen nátlak[11] a vláda ani neslíbila, že se jejími závěry bude řídit.[12]

 


Vážené senátorky a vážení senátoři,  

žádáme Vás, abyste maximálně využili své kapacity ke snížení uvedených rizik a děkujeme těm, kteří v uvedeném směru již působí. Vyzýváme zvláště k využití Vašich možnosti zvát do Senátu představitele České republiky, kteří o tendru rozhodují. Premiér, ministr průmyslu i vládní zmocněnec pro jadernou energetiku by měli vědět, že jsou pečlivě sledována jejich rozhodnutí, především s ohledem na korupční či geopolitická rizika pro naši zemi.

 

Za petiční výbor:
Michal Majzner, Dominova 2469/3, Praha 5, 158 00
Lenka Marečková, Zákolany 12, 273 28
Václav Němec, Konecchlumského 8, Praha 6, 169 00

 

Petiční výbor zastupuje: Michal Majzner, Dominova 2469/3, Praha 5, 158 00


 

Jak podepsat petici?

Petice je závazná pro velké projednání Senátem (při nasbírání 10 tis. podpisů) a podpisy tedy musí být vlastnoruční - na papíře. Zde si můžete vytisknout text petice, petiční arch a podepsat ho (ideálně sehnat na něj ještě další podpisy - rodina, známí...):


 

Jak petici dále podpořit, zapojit se?

Sdílením na sociálních sítích

Osobním sběrem podpisů

Sběrem podpisů ve skupině (při demonstracích atd.)

Založením petičního místa

Složit se s námi na výrobu několika triček pro sběr podpisů

 

Aktuality

 


 

Otázky a odpovědi

Kdo může podepsat petici?

Dle petičního zákona může takovouto petici podepsat každý, kdo rozumí jejímu smyslu (není zde tedy pevné věkové omezení jako v případě obecních petic nebo kandidátních petic).

Jak dlouho se budou podpisy sbírat?

Sbírat budeme, dokud nenasbíráme 10 000 podpisů + rezervu, ta se pohybuje cca 2 000 podpisů navíc.

Proč je petice určena Senátu?

Protože Senát má možnosti na věc upozornit a máme garanci, že při nasbírání určeného limitu podpisů (10 tis.) se Senát bude peticí zabývat formou expertního posouzení i plenárního zasedání. Máme s touto formou dobré zkušenosti z minulé petice. Samozřejmě o jaderném tendru rozhoduje vláda ČR, a proto zvažujeme, že v průběhu petice budeme ministrům adresovat zvláštní výzvu. Nicméně veřejná vyjádření ze strany vlády zatím nedávají naději na transparentnější postup.

Řeší petice, zda máme či nemáme stavět nové jaderné bloky?

Ne. Tato složitá otázka není předmětem petice. Petice pouze vystupuje proti nejhorším variantám z hlediska geopolitické bezpečnosti. Zda vláda zvolí jiné dodavatele jaderných bloků, nebo úplně jiné varianty výroby elektrické energie, to je jiná otázka.

Proč se v petici věnujete především Rusku? A jak je to s Čínou?

Ruská státní firma Rosatom má větší šance zvítězit (napojení na naše politiky, firmy) a z účasti Ruska vyplývá také více rizik (viz otázka níže). Nicméně Čína bohužel představuje velice podobná rizika, jen je geograficky vzdálenější. BIS varuje před aktivitami čínských zpravodajců, prezident Číny si nechal zrušit omezení počtu kandidatur - takže může vládnout neomezeně, Čína systematicky a masivně porušuje práva celých skupin obyvatelstva, chová se agresivně v Jihočínském moři atd.

Jaká konkrétní rizika plynou z možné výstavby elektrárny Rosatomem?

Neznáme zprávu bezpečnostní komise vlády. Také neznáme všechny způsoby, jak může být ruský režim přes svou klíčovou státní firmu nebezpečný při tak velké stavbě. Z těch známých rizik je možno uvést:

 

Pokud v tendru nebudou státní firmy z Ruska a Číny, jaké zůstanou možnosti?

Svůj zájem o výstavbu jaderných bloků projevily další 4 firmy/konsorcia firem z demokratických zemí. Existuje několik dalších možností - s jinými velikostmi reaktorů, úplně bez jaderných zdrojů, ale není náplní petice tuto otázku konkrétně řešit. Petice pouze označuje ty nejhorší možnosti.

Mohou být vyřazeny konkrétní země z tendru bez toho, aby nám hrozila mezinárodní arbitráž?

Za prvé je důležité k tendru přistupovat na základě kritérií. Rusko a Čínu zmiňujeme jako konkrétní země, které by měly problém splnit kritéria zmíněné bezpečnostní komise k tendru - například jedno z kritérií by podle informací z médií médií mělo být to, že nás daná země nemá označovat za nepřátele. A přesně to dělá Rusko. Tedy vyřazování ne podle názvu země, ale podle kritérií. Za druhé neříkáme, kdy přesně má k vyřazení dojít. Chceme jen garanci, že se tak stane hned zpočátku - například v základních podmínkách pro přihlášení do tendru, nebo až v nějakém předkole tendru. Čím dříve k tomu dojde, tím menší náklady vzniknou i daným vyřazeným účastníkům. Jde o strategickou infrastrukturu a náš stát má prostřednictvím svých zástupců určovat podmínky - jednou z nejdůležitějších pro naši budoucnost by měla být právě bezpečnost.

Rosatom je samostatná firma, není to ruský stát, proč to stavíte na stejnou úroveň?

Rosatom je státní firma, která má kromě divize jaderných elektráren také například část zabývající se jadernými zbraněmi. Jde tedy o naprosto strategickou součást ruského státu a je přímo podřízena ruskému režimu. Rosatom vede Alexey Likhachev, bývalý ruský ministr. Před ním jej vedl spolupracovník prezidenta Putina. Pro Rosatom tedy nemusí být na prvním místě zájmy ekonomické. Řídit se může v první řadě geopolitickými záměry zřizovatele a vlastníka - ruského vládnoucího režimu.